google-site-verification: googleda7d38da973e67d3.html
Gå til indhold

Nye regler for torskefiskeri og konsekvenserne
 
Gældende fra 1. januar 2022
 
 
Danmark har sammen med de øvrige lande diskuteret og fordelt de nye fiskekvoter i EU. Resultatet blev at Danmark blev beskåret med 88% i forhold til fangskvoten i 2021 for så vidt angår torskefiskeriet i den vestlige Østersø, herunder Øresund. Det medfører at også lystfiskeriet efter torsk beskæres voldsomt. I 2022 vil lystfiskeri efter torsk begrænses til følgende:
 
 
Hver lystfisker må dagligt højst hjembringe 1 torsk i perioden 1. januar til 14. januar og fra 1. april til 31. december.
 
 
Fra 15. januar til 31. marts er torsken totalfredet.
 
 
Bestyrelsen har drøftet de nye reglers betydning for klubturene i 2022 og er nået til den konklusion at vi ikke kan forvente opbakning til klubture efter torsk i 2022. Vi har derfor annulleret alle torsketure med turbåde i det kommende år. Vi arbejder på at arrangere andre ture f.eks. efter makrel og fladfisk og vil komme med en udmelding når vi kan præsentere aktuelle planer.
 
 
Bestyrelsen
                                                                                   LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN
                                                                                                Indkalder til den årlige
                                                                                            Ordinære Generalforsamling
                                                                         i foreningens lokaler, Askevænget 10, 2830 Virum
                                                                            Onsdag den 18. januar 2023 klokken 19:30
                                                                                    Klik her for at hente indkaldelsen
Tilbage til indhold