Gå til indhold

2010

Generalforsamlinger

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Lystfiskerforeningen Neptun, onsdag den 18. august 2010 i Neptuns mødelokale.


1. Formanden bød velkommen
2. Søren Axelsen blev enstemmigt valgt som dirigent, og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. Der var fremmødt 15 medlemmer, samt 2 medlemmer repræsenteret ved fuldmagt.
3. Formanden forklarede baggrunden for de 2 fremsatte forslag.
4. Den nuværende § 6.1 lyder: Foreningens regnskabsår går fra 1/10 til 30/9.
Forslag nr. 1 til ny § 6.1:
Foreningens regnskabsår går fra 1.1 til 31.12.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5. Den nuværende § 4.2, første sætning, lyder: Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i oktober måned.
Forslag nr. 2 til ny § 4.2, første sætning:
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i januar måned.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Formanden takkede for god ro og orden, dermed var den ekstraordinære generalforsamling slut.


Tilbage til indhold