Gå til indhold

Fredning i DK

Mindstemål/fredning


Fredningstider

Bemærk: Nedenstående fredningstider er de generelle fredningstider, fastsat i fiskeriloven. Derudover bliver der nogle steder lokalt udarbejdet bekendtgørelser for de lokale fiskevande, eller fiskeriforeningerne aftaler andre regler. Du skal derfor også tjekke de lokale regler. Det er Fiskeridirektoratet med hjælp fra Danmarks Fiskeriundersøgelser som fastsætter reglerne. Se mere på Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU
Fredningstider i ferskvand

Bækørred  16/11  15/1  
Gedde  1/4  30/4  
Havørred  16/11  15/1  
Helt og Heltling  1/11  31/1  
Laks  16/11  15/1  
Sandart  1/5  31/5  
Skrubbe  15/2  14/5  Hunskrubber med rogn
Snæbel  -  -  Totalfredet
Stalling  -  -  Totalfredet frem til 11. maj 2014
Sø-ørred  16/11  15/1  

Fredningstider i saltvand

Gedde  1/4  15/5  
Havørred  16/11  15/1  Havørred i gydedragt (farvede fisk)
Helt  1/11  31/1  I Ringkøbing og Stadil fjorde er helt dog fredet i perioden 1. november - 28.(29.) februar
Laks  16/11  15/1  Laks i gydedragt (farvede fisk)
Rødspætte (Hun)  15/1  30/4  Skagerak, Kattegat, Vestlige Østersø, Øresund, Isefjorden, Roskilde Fjord, Limfjorden.
Skrubbe (Hun)  1/2  30/4  Vestlige Østersø og Lillebæltsområdet (område 22).
Snæbel  1/1  31/12  Totalfredet
ålekvabbe  15/9  31/1  Drægtige hunner

Bemærk: I salte vande gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må kun helt blanke fisk med løse skæl hjembringes. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.
Mindstemål

For følgende fiskearter er der fastsat følgende mindstemål. Totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids
Mindstemål for fisk i fersk- og saltvand
Art  Mindstemål  Note
Aborre  20 cm  I saltvand
Aborre  Ingen  I ferskvand
Bars  36 cm  
Bækørred  30 cm  I ferskvand
Ferskvandskrebs  9 cm  Flodkrebs (Astacus astacus). Måles fra pandetorn til den faste bagkant af hale- eller svømmeviftens midterstykke
Gedde  60 cm  I ferskvand
Gedde  60 cm  I saltvand
Gulål  35,5 cm  I saltvand. I Limfjorden 38 cm. I Ringkjøbing, Nissum og Stadil fjorde 29,5 cm
Gulål fra Limfjorden  38 cm  
Gulål fra øvrige farvande  35,5 cm  
Havørred  40 cm  
Havål  58 cm  
Helt  36 cm  I Ringkøbing Fjord: 34 cm
Hestemakrel  15 cm  
Hummer  Samlet længde: 25 cm

Rygskjoldslængde: 9,0 cm  Limfjorden
Hummer  Samlet længde: 22 cm

Rygskjoldslængde: 7,8 cm  Skagerrak og Kattegat
Hummer  Rygskjoldslængde: 8,7 cm  Nordsøen
Hummer  Samlet længde: 21 cm  Østersøen og Bælterne
Hvilling  23 cm  
Ising  25 cm  
Jomfruhummer, fuld længde  13 cm  Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne
Jomfruhummer, fuld længde  8,5 cm  Nordsøen
Jomfruhummer-haler  7,2 cm  Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne
Jomfruhummer-haler  4,6 cm  Nordsøen
Kuller  27 cm  Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne.
Kuller  30 cm  Nordsøen
Kulmule  27 cm  Nordsøen
Kulmule  30 cm  Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne.
Laks saltvand 40 cm  
Laks ferskvand 60 cm
Lubbe  30 cm  
Multe  20 cm  
Pighvar  30 cm  
Rødspætte  25 cm  Østersøen og Bælterne (område 22-32)
Rødspætte  27 cm  Skagerrak, Kattegat og Nordsøen
Rødtunge  26 cm  
Sandart  50 cm  I ferskvand og Randers Fjord
Sej (Mørksej)  30 cm  Skagerak, Kattegat, Østersøen og Bælterne.
Sej (Mørksej)  35 cm  Nordsøen
Skrubbe  18 cm  Underområde 29-32 syd for 59 grader 30' N
Skrubbe  21 cm  Underområde 26-28
Skrubbe  23 cm  Vestlige Østersø (Område 22-25)
Skrubbe  25,5 cm  Skagerrak, Kattegat og Nordsøen
Skærising  28 cm  
Slethvarre  30 cm  
Stalling  33 cm  
Stamsild  30 cm  
Sø-ørred  40 cm  
Søtunge  24 cm  
Torsk  30 cm  Skagerrak og Kattegat
Torsk  38 cm  Østersøen og Bælterne
Torsk  35 cm  Nordsøen
Tunge  24,5 cm  
Ålekvabbe  23,0 cm  

Tilbage til indhold