Gå til indhold

2023

Generalforsamlinger
                                                                                   LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN
                                                                                                 Indkalder til den årlige
                                                                                             Ordinære Generalforsamling
                                                                          i foreningens lokaler, Askevænget 10, 2830 Virum
                                                                             Onsdag den 18. januar 2023 klokken 19:30

Dagsorden:
1. Formanden byder velkommen
2. Valg af dirigent.
3. Beretning fra formanden (protokol).
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år.
5. Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse.
6. Fastsættelse af årskontingent for det kommende år:
a. for seniormedlemmer,
    b. for juniormedlemmer,
c. for familiemedlemmer.
    7. Behandling af indkomne forslag.
- Forslag skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest den 9. januar.
8. Valg af:
a. Bestyrelsesmedlemmer.
Følgende er på valg:
Henning Loesch, Leif Djurhuus, Michael Bo Munck.
Leif opstiller ikke. Michael opstiller for 2 år. Henning opstiller kun for 1 år.
b. revisorer
c. suppleanter
d. medlemmer til evt. udvalg, arbejdsgrupper o. lign.
e. medlemsrepræsentant til Fiskeringen
9. Eventuelt.

Tilbage til indhold