Gå til indhold

Pokal regler

Pokaler


 
POKALER FOR NEPTUN
 
 
 
Pokalåret går fra 1. januar til 31. december.
 
 
Fisk der indgår skal være fanget i Danmark, Færøerne eller Grønland og behørigt tilmeldt. For fisk fanget fra båd skal afskibningshavnen være samme område.
 
 
Det er en forudsætning, at alle fisk er fanget under forhold og med grej, som kun dækkes af de moralbegreber, der gælder sports- og lystfiskeri.
 
 
Fisk skal tilmeldes et af foreningens bestyrelsesmedlemmer eller ved at sende en notits til web koordinatoren.
 
 
For fisk fanget på NEPTUN’s ture vil de to største af hver art omtalt i fangstrapporten automatisk indgå i pokaljagten. Modtages fangstrapporter om andre fisk fra turen vil de naturligvis indgå.
 
Om ønsket kan vinderen opbevare sin pokal hjemme indtil næste uddeling.
 
 
Tabellen nedenfor angiver den vægt, der giver 100 point. Point for andre vægte udregnes proportionalt.
 
 
POKALEN FOR ÆDELFISK
 
Pointmæssigt største ædelfisk. Fisk, der er fanget ved trolling eller ved Put & Take vande, er undtaget.  
 
 
SALTVANDSPOKALEN
 
Pointmæssigt største fisk fanget i saltvand eller brakvand. Trolling fisk undtaget.
 
 
       FERSKVANDSPOKALEN
 
Pointmæssigt største fisk fanget i ferskvand. Ædelfisk undtaget.
 
 
PUT & TAKE POKALEN
 
Pointmæssigt største ædelfisk fanget i Put & Take. (Til all-round pokalen indgår
 
Put & Take ædelfisk med den halve vægt).
 
 
TROLLING POKALEN
 
Pointmæssigt største fisk fanget ved trolling. Til all-round pokalen indgår trolling-fisk med den halve vægt.
 
 
TORSKE POKALEN
 
Pointmæssigt største torsk fanget ved en af Neptuns arrangerede ture. Fisk der er registreret her, tælles ikke med ved beregningen ved mesterskabspokalen, da deres point er registreret ved Saltvandspokalen.
 
 
FLADFISKEPANDEN
 
Den største fladfisk tilmeldt en af de andre pokaler og fanget på en af vores ture.
 
 
ALL- ROUND POKALEN
 
Summen af pointene af alle en lystfiskers anmeldte fisk. (Point for fisk fanget ved trolling eller P&T vande, skal dog halveres). Kravet er mindst én fisk fra ferskvand og én fra saltvand. Torskepokalen indgår ikke i beregningen.
 
 
 
                                    VÆGT AF FISK TIL 100 point
 
 

      

Hent regler her


Aborre 1.6 kg  

Helt 2.5 kg

Rødding 1.5 kg

Asp 5.0 kg

Hestemakrel 0.7 kg

Rødspætte 1.9 kg

Berggylte 1.7 kg

Hornfisk 0.9 kg

Rødfisk 2.0 kg

Blågylte 0.5 kg

Hvilling 1.5 kg

Sandart 6.5 kg

Brasen 4.2 kg

Indsølaks 9.0 kg

Sej 12.0 kg

Brosme 8.0 kg

Ising 0.7 kg

Sild 0.5 kg

Bækørred 3.5 kg

Karudse 1.7 kg

Skrubbe 1.0 kg

Canada Rødding 4.0 kg

Knude 4.5 kg

Skalle 0.7 kg

Døbel 2.4 kg

Kuller 2.0 kg

Skælkarpe 14.0 kg

Fjeldørred 4.0 kg

Kulmule 3.0 kg

Slethvarre 2.0 kg

Fjæsing 0.4 kg

Lange 15.0 kg

Spejlkarpe 14.0 kg

Flire 0.6 kg

Laks 14.0 kg

Stalling 1.5 kg

Gedde 12.0 kg

Lubbe 6.0 kg

Stenbider 2.0 kg

Grå Knurhane 0.5 kg

Makrel 1.2 kg

Suder 3.0 kg

Græskarpe 8.0 kg  

Multe 2.0 kg

Søørred 6.0 kg

Havbars 1.0 kg

Pighaj 5.0 kg

Torsk 17.0 kg

Havkat 5.0 kg

Pighvarre 3.0 kg

Tunge 0.8 kg

Havtaske 5.0

Regnbueørred 6.0 kg

Vimme 1.1 kg

Havørred 7.0 kg

Rimte 2.6 kg

Ørred  (andre ) 3.5 kg

Helleflynder 30.0 kg

Rudskalle 1.2 kg

Ål 1.5 kg

Udskriv side klik her.

Tilbage til indhold