Gå til indhold

Neptun 60 år

Klubarrangementer > Tidligere arrangementer

Kære Neptuner

Som det vil fremgå af forsiden, er vi gået ind i endnu et år hvor Neptun fylder rundt;
60 år – det er der ikke mange fiskeklubber, som kan matche.

Da klubben fyldte 40 år, og da den fyldte 50 år, blev fødselsdagen fejret med en festlig middag for medlemmerne og deres partnere. Det var i begge tilfælde en stor succes, og selvom tiderne måske var bedre for 10 og 20 år siden, vil bestyrelsen gerne følge op med et tilsvarende arrangement i forbindelse med dette års jubilæum.

Bestyrelsen er i gang med at arrangere en reception i klublokalerne på selve dagen, onsdag den 20. november og en festmiddag lørdag den 23. november i tiltalende selskabslokaler i Bjælke-Stuen i Lyngby, tæt på både S-tog og busterminal.

Klubben har afsat et beløb til delvis dækning af udgifterne, således at egenbetalingen til middagen vil blive holdt på et meget rimeligt beløb.

Det er vort håb, at der bliver stor opbakning omkring dette arrangement. Vi skal meget gerne have en indikation af medlemmernes interesse i begyndelsen af august måned af hensyn til arrangementet som helhed.

Vi vil kommunikere pr. e-mail med flere detaljer om arrangementet og med henblik på at få et forhånds¬tilsagn om deltagelse i festmiddagen. I kan også holde jer opdateret via vor hjemmeside www.lystfiskerforeningen-neptun.dk. Endelig tilmelding skal være os i hænde senest 10. september.

Jeg appellerer til alle om allerede nu at sætte et kryds i kalenderen og reserverer lørdag aften den 23. november til en rigtig hyggelig aften i vores klub.


Henning Loesch
Formand

Tilbage til indhold