Gå til indhold

Nyheder

Nyheder
Kære medlem

Der bliver for tiden ødelagt propeller på Fiskeringens motorer i et hidtil uset tempo.
Det sker nu så ofte og med så korte intervaller, at Fiskeringen hverken har økonomi eller kapacitet til at udskifte alle skruerne.
Facilitetschefen er frustreret, ærgerlig og skuffet over forløbet. Det gik lige så godt efter implementeringen og opstarten af alle de nye motorer.
I lang tid var der næsten ingen problemer. Men hen over foråret/sommeren er det eskaleret!
Propellen på den nye facilitet i Roskilde Havn er således nu blevet ødelagt hele 3 gange! Senest blev også propelbeskytteren vredet halvvejs af og skal også udskiftes!
Ved en rundringning til de seneste brugere af de berørte både, har ingen af disse tilsyneladende bemærket noget som helst. Det er først, når den næste bruger opdager det og kontakter facilitetschefen, at Fiskeringen får kendskab til den ødelagte propel og kan handle på det.
En udskiftning af en propel koster i gennemsnit 1.500,- Hertil kommer udgifter til kørsel frem og tilbage fra havn til motorværksted og sidst men ikke mindst skal båden tages ud af drift i et antal dage og et antal medlemmer kan derved se langt efter deres booking.
Det kan IKKE blive ved på denne måde. Dels er det for omkostningstungt og dels er facilitetschefen selv ved at brænde helt sammen.
Igen, igen må vi efterlyse medlemmer, der har lyst og vilje til at hjælpe til med faciliteterne – og gerne også nogle med forstand på påhængsmotorer.
Sat på spidsen kan de faciliteter, hvor det af en eller anden grund går hårdest ud over propellerne - Tippen i København, Roskilde Havn, Rungsted og Vedbæk – risikere at skulle tages ud af drift for resten af året.
Ultimativ kan vi blive tvunget til helt at afmontere motorerne dér, hvor der er flest skader. Og det er der vist ingen, der ønsker.
For år tilbage skulle et medlem først gennemføre et motorkursus for at få lov til at benytte motorerne. Måske bliver vi nødt til at genindføre denne praksis!
Og det er ikke kun i saltvand, der sker. Der har i sommerens løb være lignende episoder i Esrum Sø og Furesøen. I Esrum Sø var sammenstødet mellem motor og noget undersøisk så voldsom, at motoren blev totalskadet og måtte kasseres!
Kom nu for pokker og fortæl, hvis du er sejlet på en sten, en sandbanke eller andet, der kan have påvirket propellen.
Og sejl nu fornuftig og med omtanke! Husk på: ”lille fart – lille skade, stor fart – stor skade”.
Er du urutineret i brugen af en påhængsmotor, så find et erfarent medlem eller en ven/veninde (husk gæstekort!) og tag ham/hende med ud.
Pas nu på motorerne og faciliteterne i det hele taget! Behandl dem som var det dine egne.
Vi vil så gerne fortsat kunne tilbyde Fiskeringens medlemmer brugbare motorer.

Jes Hansen, Fiskeringens facilitetschef
Morten Søndergaard, Fiskerigens formand

Tilbage til indhold