Gå til indhold

2014

Generalforsamlinger

Lystfiskerforeningen Neptuns Generalforsamlingen onsdag den 21. januar 2015
Formandens beretning for 2014
Der blev i 2014 afholdt 4 møder i bestyrelsen. Mange emner har været oppe at vende eksempelvis Økonomi, Klubture, Andre Aktiviteter, Hjemmesiden, Sponsorer, Fiskeringen, Promotion, Fagblade og meget mere. Jeg vil vende tilbage til flere af disse punkter senere.
Økonomien er god med en kassebeholdning på knap 35.000 kr.  Leif vil senere under punkt 4 gennemgå regnskabet og budgettet for indeværende år. Han har godt styr på pengene og varetager også diverse rapporteringer til Kommunen. Tak for det.
Vi er i dag 77 medlemmer af Neptun, hvilket er en fremgang på 2 i forhold til 2013 år.
I 2014 er Neptun bladet udkommet med to numre, hvoraf det seneste var et udvidet nummer med hele 24 sider. Vi synes selv at bladet præsenterer sig godt og ud over at blive sendt til medlemmerne lægger vi et antal blade på bibliotekerne i Lyngby og Holte og sender et blad til de lokale avisers redaktion og, ikke at forglemme, til Lyngby-Tårbæk Kommune. Bladet bliver fortsat trykt hos Toptryk Grafisk i Gråsten hvor vi har fået en udsøgt service og en meget rimelig pris. Det er vor hensigt at fortsætte med 3 numre om året men jeg vil dog kraftigt opfordre medlemmerne til at sende os nogle indlæg til bladet – det være sig om fisketure eller andre relaterede oplevelser. Vi vil gerne have lidt mere variation i indholdet. Tak til Frank for hans indsats med at få bladet op at stå.
Vor hjemmeside har teknisk set fungeret godt. I øvrigt er det på hjemmesiden at man skal holde sig orienteret om de seneste tiltag i klubben. Vi forsøger at holde hjemmesiden opdateret og hører gerne såfremt nogen har forslag til forbedringer. Hjemmesiden besøges i gennemsnit 59 gange om dagen og er et vigtigt middel til at holde kontakten med medlemmerne og sprede viden om klubben. Vi skylder Michael tak for hans store arbejde med at vedligeholde og opdatere hjemmesiden.
Vi har arrangeret 10 klubture i 2014 – 6 ture på Sundet med turbåde, 1 kystfisketur ved Strand-møllekroen, 1 kystfisketur til Fyn, 1 fladfisketur fra Hundested med Marianne F og en tur til Lagan. Vi har haft et samarbejde med Nærum Fiskeklub som har været inviteret med på vore bådture. Det har fungeret godt og er med til at holde deltagerantallet på disse ture nogenlunde stabilt mellem 12 til 15. I snit har Nærum stillet med 2-3 mand. Fladfisketurene har været godt besøgt. Kystfisketuren ved Strandmøllekroen havde kun få deltagere på grund af dårligt vejr. Turen til Lagan var fully booked med 8 deltagere. På den tur blev der sat 4 personlige rekorder med den største laks på 9,9 kg. til Henrik Mortensen. Økonomisk set hviler de fleste ture i sig selv men for enkelte ture giver klubben et tilskud. Det gælder især fladfisketurene hvor klubben betaler for børsteorm. Der foreligger allerede nu et program for klubture og klubarrangementer for hele 2015. Jeg må opfordre alle til at følge med på hjemmesiden. 2 eller 3 af klubturene på Sundet vil være såkaldte Stjerneture, hvor der er præmier til den der fanger den største fisk. Præmierne er for det meste doneret af grejbutikker. Henrik skal have en særlig tak for sin indsats med at arrangere turene og den nytænkning, han har lagt for dagen.
Ud over klubturene har der været arrangeret meget vellykkede aftener med binding af bund tackler forestået af Henrik Klentz, fluebinding ved Jan, en indkøbstur med rabat hos Forst og Jagthuset forestået af Michael og en super julefrokost med Ulf som ankermand. Almindelige klubaftener som afholdes hver onsdag har vi haft 34 af med deltagelse af mellem 6 og 12 medlemmer. I november og december har mange medlemmer kastet sig over at lave deres egen fiskekniv under kyndig ledelse af Ulf og Dan. Vi ser jo gerne at nogle flere medlemmer tropper op disse aftener hvor vi hygger os og diskuterer oplevelser og nye fisketure.

Tilbage til indhold