Gå til indhold

Øresund 2012

Fangst rapporter > Fangst rapporter 2012

Fangst rapporter sendes til michael@lystfiskerforeningen-neptun.dk

Klubtur på Sundet 11. februar 2012

Efter en periode med meget hård frost og temmelig blæsende vejr var det med en vist spænding vi så frem til lørdagens buletur med Nadia. Fredagen forud var blæsende, men metrologerne havde lovet næsten vindstille lørdag formiddag, og det holdt stik. På vej mod Helsingør målte flere af del-tagerne mere end 12 minusgrade(!) på linie med de foregående mange nætter og det viste sig da også, at der var godt med is i havnen. Lars styrede forsigtigt ud af havnen men det gav da nogle brave ryk i skibet når han måtte flytte nogle af de store isflager.
Turen gik sydover til nord for Hven og området omkring Kobberværket men vi kiggede forgæves efter frit vand (hvor der også var fisk). Det blev til fiskeri mellem isflagerne og Lars måtte for det meste skabe tålelige forhold ved at bryde isen ved først at sejle over bulerne og derefter bakke så vi kunne få vore pirke ned. Som tiden gik steg temperaturen og det gjorde humøret også. Der blev landet mange pæne torsk, men der kom dog ikke nogen ”målere” om bord.
Turen må siges at være en succes med 7 Neptunere som tilsammen fangede 29 torsk op til 3,8 kg. som den største, fanget af Jørgen O.

hl

Klubtur på Sundet 3. marts 2012

Årets anden buletur med Nadia blev uden is på vandet og med temperaturer lidt over frysepunktet og uden generende vind. Lars startede med at sætte kursen mod området nord for Helsingør og det blev til en del torsk, omend ikke store. Efter flere dage med vinden i nordøst havde vinden i løbet af natten drejet til nordøst, hvilket medførte en kraftig nordgående overfladestrøm og, hvad værre var, en kraftig modsat rettet understrøm, som gjorde fiskeriet særdeles vanskeligt. Det viste sig også, at der hvor ekkoloddet viste flest fisk var i trafik separations zonen, hvor vi ikke må fiske, så roret blev lagt mod syd til området nord for Hven. Dér var der bare stort set ingen fisk, hvilket kombineret med den ubehagelige understrøm gav et meget ringe udbytte.
Det blev ikke en af de ture man praler af, men lidt fisk blev det dog til. Michael Bo Munck ”hittede” med en torsk på 3,1 kg. og fik som præmie en dejlig Ron Thomson pirkestang doneret af Sportdres. Generøst gav Michael stangen videre til sin gæst på turen Hans Dørring Larsen, som straks kvitterede med at melde sig ind i Neptun. Vi siger velkommen til Hans.

hl


Et dårligt bytte?


Klubben arrangerede en aftentur 4/6 17:00 til 21:00 med Hanne Berit fra Rungsted. Vi fik 16 tilmeldinger.
Dagen før blev vi kontaktet af Peter Ølgaard fra Elida Rederiet som meddelte at Hanne Berit desværre ikke ville sejle dagen efter og han tilbød i stedet Arresø fra Helsingør. Det gav os selvfølgelig svære overvejelser dels fordi mange foretrækker Hanne Berit og dels fordi turen blev omlagt til Helsingør med den deraf længere transport for de fleste. Vi besluttede os dog for at fastholde turen.
Enten var det et rigtig dårligt bytte eller også var det bare ikke aftenen for godt fiskeri. Det magre udbytte bestod af 7 torsk, 2 makrel, 1 skrubbe og nogle isinger (fladfiskene til Henrik, som blev træt af at søge torskene).
Vi vil forsøge med aftenture igen, men hvis vi booker turen fra Rungsted bytter vi næppe igen til Helsingør.

hl


Succes på fladfisketuren

11 mand havde meldt sig til vor traditionelle fladfisketur på Sundet, og de fik en rigtig god fiskeri-oplevelse. Dette år var turen booket med Findus fra Helsingør da vor sædvanlige turbåd Nadia er taget ud af drift. Men Findus blev sejlet af Lars Pryds som jo hidtil har været skipper på Nadia.
I modsætning til tidligere år, hvor vi har fladfisket i Øresund, for det meste på ”Disken” eller rundt Hven, vendte Lars næsen nordpå for at prøve nogle nye pladser. Vi endte op i området omkring Ålsgårde. Vejret var fint om end lidt overskyet.
Klubben havde som sædvanlig sørget for 1,2 kg. børsteorm, og de blev flittigt brugt da fiskene var bidelystne. Alle fik fisk (selv undertegnede) og der blev i alt halet 79 fladfisk om bord. Ikke de største vi har set men absolut ok.
Henrik Klentz fangede flest ”flade” med 17 stk. i kurven skarpt efterfulgt af Jørgen O. med 14 stk. Henrik løb af med førstepræmien på et lækkert fluehjul med tilbehør for en skrubbe på 620 gr. Fluehjulet var sponsoreret af webshoppen www.billigtfiskegrej.dk.

hl

Nytårstur på Øresund

I lighed med tidligere år havde klubben i rigtig god tid lejet Nadia for nytårsturen, men som nævnt tidligere blev Nadia i løbet af året taget ud af drift, hvilket efterlod os med noget af et problem da netop Nadia havde den rette størrelse for os og fordi de fleste andre turbåde kan tage flere passagerer og dermed også er dyrere at leje. Men Henrik Klentz ”lagde sig i selen”, kontaktede flere af de andre turbåde og endte op med at chartre Skjold, som indtil vi meldte os på banen havde tilmelding fra 5 personer på formiddagsturen 28/12. Skibet har plads til 29 personer så det efterlod os med 25 pladser. Det lykkedes at få tilmelding fra 20 klubmedlemmer og gæster så økonomisk set holdt vi ”skindet på næsen”.
Vejret havde været stærkt blæsende i flere dage forinden, men da vi stod ud fra Helsingør med John Trap ved roret havde vinden lagt sig noget og den aftog meget mere i løbet af de næste to timer. Vejret var således helt ok, men desværre blev fiskeriet ikke godt. Det så ud til at torskene simpelt hen var blæst væk .
Turen gik sydover til nord for Hven og området ud for Råå, hvor flere andre turbåde også forsøgte sig, men det blev kun til 3 torsk. Der blev dog taget mange rigtig pæne sild og, højst overraskende på en december dag, en enkelt makrel, som må have glemt at svømme vestpå med sine artsfæller.
Førstepræmien på en lækker 9 fod Grays spinnestang doneret af Jagt og Fiskerimagasinet gik til Jan Wolf for en torsk på 2,9 kg og andenpræmien på en flaske champagne doneret af Vinmand gik til Palle Brask for en torsk på 1,1 kg.
En skuffende nytårstur set i lyset af at vi de to sidste år på samme dato fangede henholdsvis 71 og 42 torsk.

hl

Tilbage til indhold