Gå til indhold

2012

Generalforsamlinger


Referat af Ordinær Generalforsamling i
Lystfiskerforeningen Neptun 25. januar 2012 kl. 19:30


Fra bestyrelsen var mødt Steen Brynov (formand), Henning Loesch (næstformand), Per B. Nielsen (kasserer), Søren Axelsen, Henrik Klentz og Frank Lynge.

Der var i alt 19 medlemmer inkl. bestyrelsen til generalforsamlingen.

1. Formanden bød velkommen og foreslog Søren Axelsen som dirigent.

2. Søren Axelsen blev enstemmigt valgt som dirigent. Søren Axelsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.

3. Formanden aflagde sin beretning som blev enstemmigt vedtaget. Det blev besluttet at formandens beretning lægges på foreningens hjemmeside.

4. Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab og påpegede især, at der var hensat yderligere 10.000 kr. til påtænkte arrangementer i forbindelse med foreningens 60 års jubilæum i november 2013. Kassereren fremlagde derefter budgettet for 2011. Såvel regnskab som budget blev enstemmigt vedtaget.

5. Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter for 2011. Dette blev enstemmigt vedtaget.

6. Formanden oplyste at bestyrelsen ikke havde modtaget forslag forud for generalforsamlingen.

7. Søren Axelsen og Frank Lynge Larsen blev genvalgt.
Henning Loesch og Henrik Klentz var ikke på valg.
Nye medlemmer af bestyrelsen blev Michael Bo Munck og Leif Djurhuus.
Steen Brynov og Per B. Nielsen fratrådte.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Søren Schuster som suppleant og Nicolai Pedersen som suppleant. Dette blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen foreslog at Henrik Mortensen genvalgtes som revisor og Leif Holmskov
som suppleant. Dette blev enstemmigt vedtaget.
Palle Brask blev valgt som den ene repræsentant til Fiskeringen.

8. Datoen for næste års Ordinære Generalforsamling blev fastsat til onsdag den 23. januar 2013 klokken 19:30.


9. Årets pokaler blev uddelt som følger:
Saltvands pokalen       Leif Djurhuus for en torsk på 6,0 kg.
Torske pokalen       Leif Djurhuus for en torsk på 6,0  kg.
Pokalen for ædelfisk       Henrik Mortensen for en Laks på 5,7 kg.
Ferskvands pokalen       Dan Ekman for en Aborre på 1,7 kg.
Klubmesterskabs pokalen     Dan Ekman
       Fladfiske panden.                  Jørgen O. Rasmussen for en Rødspætte på 0,61 kg.

10. Under eventuelt blev det besluttet, at den valgte repræsentant til Fiskeringen kunne deltage i relevante bestyrelsesmøder


Frank Lynge Larsen

Tilbage til indhold